Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών, με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μόνο στις χώρες όπου διαθέτουμε δίκτυο και μόνιμους τοπικούς συνεργάτες

 • για εξασφάλιση επιχειρηματικών συνεργασιών
 • με μόνιμους συνεργάτες
 • με άμεση πληροφόρηση και τοπική υποστήριξη
 • με στόχευση την διαρκή παρουσία και ανάπτυξη
 • γνωρίζοντας την νοοτροπία και τους κανόνες της κάθε αγοράς

ενδεικτικές υπηρεσίες:

 • ανάπτυξη και εποπτεία συνεργασιών στην αγορά στόχο, βάσει αναγκών / προδιαγραφών του πελάτη
 • έρευνες αγοράς, πληροφόρηση για την τοπική αγορά
 • υποστήριξη για την συμμετοχή σε εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες
 • συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές, δικτύωση, διαπραγματεύσεις

τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του δικτύου:

 • ασφάλεια με μηδενικό ρίσκο (εφόσον σε κάθε στάδιο παραδίδεται έργο πολλαπλάσιο του κόστους) και μέγιστο όφελος από την επένδυση
 • δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους συμβούλους / συνεργάτες
 • τοπική υποστήριξη κατά την επίσκεψη της αγοράς στόχου, από τον τοπικό συνεργάτη.
 • σταθερότητα παρουσίας στην αγορά στόχο, με μόνιμη εκπροσώπηση και συνεχείς προωθητικές ενέργειες.
 • συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών και πελατών και από την Ergogroup A.E. και από τον ίδιο των εξαγωγέα (εφόσον το επιθυμεί).

H Ergogroup A.E. έχει αναπτύξει, συντονίζει και υλοποιεί το project MEDFRESH, για την εξαγωγή Μεσογειακής διατροφής και ποτών, από επιλεγμένες εταιρείες, με συγκροτημένο σχέδιο marketing – προώθησης και ανάπτυξης