Οργάνωση και πιστοποίηση συστημάτων (διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας)

Δημιουργία ή διόρθωση οργανογραμμάτων και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της επιχείρησης.

Ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για πιστοποίηση, βάσει προτύπων όπως: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, GDPR κλπ.

Η Ergogroup, από το 1998, έχει συνοψίσει, σε μία σελίδα στο παρακάτω διάγραμμα, το δικό της μοντέλο απεικόνισης των βασικών στοιχείων του management, για κάθε επιχείρηση, (ασχέτως μεγέθους και αντικειμένου, η δομή και τα τμήματα παρακάτω είναι καθαρά ενδεικτικά), όπου συνδυάζονται:

  • ο επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • η δομή και η λειτουργία
  • το πληροφοριακό σύστημα