Δίκτυο για ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων και εξαγωγών

για εξασφάλιση επιχειρηματικών συνεργασιών με μόνιμους συνεργάτες με άμεση πληροφόρηση και τοπική υποστήριξη με στόχευση την διαρκή παρουσία και ανάπτυξη γνωρίζοντας την νοοτροπία και τους κανόνες της κάθε αγοράς

Συντάκτης Apostolos, πριν από